Sverigedemokraterna i Lekeberg

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lekeberg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Gerry Milton

Fullmäktigeledamot

Skicka e-post till oss
Tel: 0585-12231

 • Kandidera till styrelsen för Sverigedemokraterna Lekeberg

  Av Per Söderlund den 30 november, 2016
  0

  Kandidaturer till styrelsen för Sverigedemokraterna Lekeberg ska vara valberedningen tillhanda senast 1/12 2016. Kandidaturer som inkommer efter 1/12 kommer att tas i beaktning av valberedningen men kommer inte att vara valbara på årsmötet om de inte ingår i valberedningens förslag.

  Formulär för kandidaturer hittar du här.

  Med vänlig hälsning,

  Valberedningen

 • Sverigedemokraterna vann politisk femkamp

  Av Per Söderlund den 2 augusti, 2015
  0

  IMG_9587

  Sverigedemokraterna Lekeberg vann femkampen mellan politiska partier vid Lekebergs 20-årsjubileum. Laget vann tre av fem delsegrar och säkrade därmed förstaplatsen.

  Från vänster på bilden syns Stefan Johansson, Emanuel Marberg, Pernilla Marberg, Alexander Rasch, Per Söderlund.

 • SD klar vinnare i opinionen

  Av kjell.nielsen den 12 januari, 2015
  0

  SD klar vinnare i opinionen

  Sverigedemokraterna får hela 16 procent i Dagens samhälles poll of polls den 11 januari och är det parti som ökat mest efter valet.

  poll11-1_0

 • Motion 2014/15:3015 rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens

  Av kjell.nielsen den 10 januari, 2015
  0

  Motion med anledning av skrivelse 2014/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens

  Utdrag ur motionen:

  ”Sverigedemokraterna har vid flertalet tillfällen riktat kritik mot insatser som satsar på att nyanlända invandrare ska beredas tillfälle till arbete genom särbehandling och subventioner,

  Bland annat med hänvisning till att detta inte ger långvariga effekter och bidrar till faktisk etablering.

  Att vissa arbetstagare får särskilda förmåner gentemot andra är snarare, enligt vår mening, ett effektivt sätt att öka klyftor i samhället.

  Samtidigt permanentas socialt utanförskap och segregation då personer får olika villkor på arbetsmarknaden baserat på sin bakgrund.

  Det är därför vår mening att etableringsreformen bör ses över i sin helhet och att de delar som innebär särskilda fördelar gentemot andra arbetssökande avskaffas.”

   

  Ett effektivt sätt att öka klyftor i samhället ?
  Ja det kan tyvärr göra att invånarna själva  ser att de delas upp i  VI och DOM på grund av så olika förmåner för vissa arbetstagare.

  Är detta så smart ?

  Intresserad av hur många Motioner som skrivs och skickas in i Riksdagen ? Klicka här 

   

 • Hur fungerar det om blir Nyval eller Extraval i Sverige ?

  Av kjell.nielsen den 25 november, 2014
  0

  Ny Val

  inträffar då ett parlament upplöses och val hålls innan mandatperioden är slut. Ofta sker ett nyval då regeringen har förlorat en förtroendeomröstning och det nyvalda parlamentet sitter då till ordinarie val. I vissa länder, som Storbritannien och Danmark, löper en full mandatperiod efter nyvalet, i praktiken samma som rörliga mandatperioder, och där är det vanligt att regeringschefen begär att nyval hålls, i praktiken samma som ett tidigarelagt ordinarie val.

  I den svenska regeringsformen kallas denna typ av val för extra val. Att man använder detta ord i grundlagen skall markera att valet är ett extrainsatt val, som inte i sig medför att man startar en helt ny mandatperiod, utan att de genom extravalet valda riksdagsledamöterna bara kommer att sitta fram till nästa ordinarie val (fyra år efter föregående ordinarie val). Senaste gången ett extra val genomfördes i Sverige var andrakammarvalet 1958.

  Extra Val

  Mellan ordinarie val kan extra val utlysas av regeringen. Extra val ska också hållas om riksdagen förkastar talmannens förslag till statsminister fyra gånger och ordinarie val inte ska hållas inom tre månader.

  Sedan 1 januari 2011 får kommun- och landstingsfullmäktige besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val (enligt 5 kap. 5a§ kommunallagen 1990:900). Vid extra val bestämmer landstings- eller kommunfullmäktige, efter samråd med den centrala valmyndigheten och länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

  Läs mer i kommunallagen

  7 § Om valet till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats. Detsamma gäller om extra val till fullmäktige har hållits.

  När omvalet eller sammanräkningen eller extra valet har avslutats, ska fullmäktige förrätta nytt val av förtroendevalda för återstoden av mandattiden. Lag (2010:1414).