Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Lekeberg

Våra företrädare

Styrelsen

Pernilla Marberg, ordförande

Gerry Milton, ledamot

Jorma Keskitalo, ledamot

Natalie Pace-Soler, ledamot

Stefan Johansson, ersättare

Politiker

Gerry Milton, gruppledare, kommunfullmäktigekommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och bildningsnämnd

Jorma Keskitalo, kommunfullmäktige

Stefan Johansson, kommunfullmäktige

 

Kandidater till kommunfullmäktige

  1. Pernilla Marberg, Egenföretagare, 47 år
  2. Stefan Johansson, Egenföretagare, 47 år
  3. Gerry Milton, Pensionär, 73 år
  4. Nathalie Pace-Solar, Student, 27 år
  5. Jorma Keskitalo, Chaufför, 64 år

Fr vänster: Jorma Keskitalo, Natalie Pace-Soler, Pernilla Marberg, Stefan Johansson, Gerry Milton